top of page

Tjenester og priser

Coaching og samtaleterapi:

Første time anbefaler jeg 90 minutter, da vi vil bruke litt ekstra tid på å bli kjent. Jeg informerer også litt om rammene for terapi og coaching. Du kan også få 50 minutters samtaler.

Pris for 90 minutter: 1250.-  inkl. mva. Pris for 50 minutter: 875.- inkl. mva

Par- og relasjonsterapi:

Parterapi passer både for dere som har utfordringer og konflikter i parforholdet eller i en annen relasjon. Par- og relasjonsterapi er for dere som ønsker å forstå hverandre bedre og å gi relasjonen et løft. Å lære og lytte og å kommunisere bedre er en god investering for relasjonen. Terapien bygger på imago, empatisk kommunikasjon og ulike øvelser, som har til hensikt å bedre kontakten mellom dere. Vi arbeider selvsagt også i samtaleform med de temaene, som er viktig for dere å løse.

Jeg anbefaler 90 minutters samtaler når jeg arbeider med par og relasjoner.

Pris for 90 minutter: 1950.- inkl. mva, Pris for 50 minutter: 1450.- inkl. mva

SAMTALETERAPI

 

I samtaleterapi snakker vi om det som er viktig i ditt liv, hva du strever med og hvordan du kan leve ditt liv, slik du ønsker det. Du treffer en fortrolig og nøytral samtalepartner, som møter deg med empati, nærvær og åpenhet, der du er i livet akkurat nå.

For å gå i samtaleterapi trenger du først og fremst å være nysgjerrig på deg selv. Kanskje har du også et ønske om å leve mer i harmoni med det som er viktig for deg, heller enn å leve opp til andres forventninger i deg og utenfor deg selv.

 

I samtalene går vi inn på hvordan dine tanker, følelser, kroppsfornemmelser og reaksjonsmønstre er med på å farge livet ditt. Du vil kunne bli bedre kjent med hvordan dine strategier og mønstre har oppstått, og hva som er dine viktigste verdier. Gjennom samtaleterapi kan du lære å ivareta egne og andres behov på en balansert måte og lære å styre dine reaksjonsmønstre, slik at du kan leve mer i tråd med den du ønsker å være. Når vi mennesker lever mer i tråd med våre verdier kan vi oppleve en større grad av tilfredshet, energi, glede og mening.

 

Samtaleterapi kan passe for deg som:

 

 • Lengter etter større mening, tilfredshet og glede i livet ditt

 • Sliter med å komme i kontakt med egne følelser, behov og egen vilje

 • Strever med samspillet med dine nærmeste, med venner eller kolleger.

 • Sliter med en følelse av å ikke være god nok

 • Stopper deg selv ved å være selvkritisk

 • Kjenner på motstridende krefter i deg, og ender opp sliten og frustrert i kampen mellom dem

 • Føler deg stresset

 • Føler deg nedstemt

 • Sliter med å være tilstede her og nå

 • Vet at noe som har hendt deg tidligere i livet hindrer deg i å leve slik du ønsker

 

 

Pris pr. time (50 min):

kr. 875.- inkl. mva.

 

Pris dobbelttime (90 min):

kr. 1250.- inkl. mva.

 

 

Samtaleterapien bygger på den psykologiske retningen psykosyntese. Les mer om hva psykosyntese her!

 

 

COACHING

 

Du som kommer til coaching, ønsker å sette deg konkrete mål og gjennomføre endringer i livet ditt. Vi kartlegger hvordan situasjonen din er her og nå og hvordan du ønsker å ha det når målet ditt er nådd. Sammen legger vi en plan for hvordan du kan nå målet ditt. Veien dit kan være utfordrende, men også morsom, leken og lærerik.

 

Coaching kan brukes på mange områder i livet ditt, enten du ønsker å sette deg:

 

 • Selvutviklingsmål

 • Mål om hvordan du ønsker å være i din relasjon til andre

 • Mål om å lære deg nye ferdigheter

 • Fysiske eller mentale mål

 • Treningsmål

 • Mål for små og store prosjekter i hus og hjem

 • Karrieremål

 

Du har svarene som stemmer for deg. Jeg hjelper deg å finne dem og heier på deg underveis mot målet ditt. Vanligvis arbeider vi med en konkret målsetning over 5 møter, med mulighet for å utvide og jobbe med nye målsetninger ved behov.

 

Pris pr. time (50 min):

kr. 875.- inkl. mva.

 

Pris dobbelttime (90 min):

kr. 1250.- inkl. mva

Noen ganger finner jeg svarene på et problem når jeg slutter å tenke, og i stedet lytter til kroppen, intuisjonen eller følelsene mine.

Tidligere klient i samaleterapi

bottom of page